Överlägg

Våra tjänster

Vi utför stora och små jobb åt företag och privatpersoner.

Vi erbjuder:
Transporter med lastbil
Sprider grusvägar, spårspridning
Ställer ut container för material och avfall
Arbeten med grävmaskin
Tomtplaneringar
Dränering
Grundisolering
Grusgångar
Infarter
Vägbyggen
Dikningar
Trumbyten
Kantskärning

Vi levererar:
Fyllnadsjord
Matjord
Hämta jord på släpkärra
Grus, delat lass
Vatten till pool och brunn